Temadag 18. mars: Miljø, gjenbruk, materialstrømmer og styringssystemer

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.