Registrering av kandidat til Betongtavlen 2021


Fotografier og plantegninger sendes på e-post til nb@tekna.no, og merkes med prosjektnavn.

Frist for innsending av kandidater er 1. mai 2021

 

Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.